top of page
Asset 41.jpg

Ikrar kami di NeuXP

NeuXP melaksanakan misi syarikat ke arah masa depan yang lebih baik yang memberi manfaat kepada pekerja, komuniti dan planet kita dengan memupuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sambil meningkatkan pertumbuhan alam sekitar. 

Temui

Komuniti Kami

& Alam sekitar kita

Asset 4.png

Komuniti Kami

Dalam NeuXP, kami berusaha untuk mempromosikan mampan, inklusif dan  pertumbuhan mampan, pekerjaan penuh dan produktif serta kerja yang layak, selamat untuk semua, menyumbang kepada SDG 8: Kerja Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Keutamaan utama kami ialah menjadi syarikat fintech yang paling selamat, boleh dipercayai dan mudah didekati untuk semua pelanggan dan pekerja kami. 

Asset 5.png

Komuniti Kami

Asset 7.png

PERKEMBANGAN EKONOMI

Tingkatkan ekonomi dengan inovasi kami untuk meningkatkan produktiviti penduduk dan KDNK dalam sektor kewangan dan e-dagang.

Asset 9.png

AKSES UNIVERSAL KEPADA PERKHIDMATAN PERBANKAN, INSURANS DAN KEWANGAN

Mengukuhkan ekosistem dan menjadikan perkhidmatan kewangan tersedia, boleh diakses dan mampu dimiliki oleh semua orang dengan cara yang selamat dan telus.

Asset 11.png

KESEJAHTERAAN PEKERJA

Menawarkan faedah yang memenuhi keperluan pekerja yang pelbagai dan memupuk persekitaran kerja inklusif di mana pekerja kita boleh berkembang maju.

Asset 12.png

KESELAMATAN

Ambil langkah berkesan untuk melindungi privasi dan keselamatan  dan maklumat peribadi dan akaun pekerja kami.

Asset 14.png

KEMAMPANAN ALAM SEKITAR

Mengamalkan amalan hijau dalam kewangan untuk meminimumkan penggunaan tenaga global untuk masa depan yang mampan.

Asset 6.png

.

Asset 8.png

.

Asset 10.png

.

Asset 13.png

.

Asset 15.png

.

btt.png

Alam sekitar kita

Memerangi penebangan hutan dan perubahan iklim adalah

sebab yang harus kita semua ambil berat, kerana ia memberi kesan kepada semua orang dan ada sesuatu yang boleh kita semua lakukan.

 

Di NeuXP, tumpuan kami adalah untuk menerima kelestarian alam sekitar demi kebaikan planet kita dengan menyumbang projek penghutanan semula dengan menanam pokok dan menjadikan bumi tempat yang lebih hijau untuk didiami. 

btt2.png

Setiap hari, kita boleh memberi inspirasi kepada semua orang

untuk mengambil tindakanuntuk planet kita.

 

Mari kita jaga planet Bumi bersama-sama!

bottom of page