top of page

Syarat Perkhidmatan

1. PENGENALAN

1.1 Selamat datang ke platform NeuCommunity ("Laman"). Sila baca Syarat Perkhidmatan berikut dengan teliti sebelum menggunakan Tapak ini atau daftar sebagai Pedagang ("Saudagar") supaya anda sedar dengan semua kewajipan dan hak undang-undang anda berkenaan dengan NeuXP, Inc. dan sekutu dan anak syarikatnya ("NeuXP ", "Kami", "Kami" atau "Kami"). Perkhidmatan yang kami sediakan termasuk (a) Tapak, (b) perkhidmatan yang disediakan oleh Tapak dan oleh perisian klien NeuXP yang disediakan dan (c) semua maklumat, halaman terpaut, ciri, data, teks, imej, grafik, video, kandungan, perisian dan perkhidmatan aplikasi atau bahan lain yang disediakan ("Kandungan"). Sebarang ciri, kandungan atau perubahan baharu tertakluk pada Syarat Perkhidmatan ini. 

1.2 Perkhidmatan termasuk platform dalam talian yang menyediakan tempat untuk kedua-dua pembeli ("Pembeli") dan penjual ("Penjual) (secara kolektif "anda" atau "Pengguna"). Kontrak sebenar adalah secara langsung antara Pembeli dan Penjual yang NeuXP tidak mempunyai kewajipan berhubung dengan kontrak. Semua transaksi yang dibuat adalah antara Pembeli dan Penjual yang perlu bertanggungjawab ke atas. NeuXP berhak untuk mengalih keluar sebarang Kandungan yang disediakan oleh anda. 

1.3 Sebelum menjadi Pengguna NeuXP, anda mesti membaca, memahami dan menerima semua terma dan syarat dalam dan dipautkan kepada Syarat Perkhidmatan ini. 

1.4 NeuXP berhak untuk menolak atau memberikan akses kepada anda atas sebarang sebab. 

DENGAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN NEUXP, ANDA MEMBERI PERSETUJUAN ANDA TERHADAP SYARAT-SYARAT PERJANJIAN INI, TERMASUK TERMA DAN SYARAT TAMBAHAN DAN POLISI YANG DIRUJUKKAN DI SINI DAN/ATAU DIPAUTKAN DENGAN SINI.

JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN SYARAT INI, SILA JANGAN GUNAKAN PERKHIDMATAN KAMI ATAU AKSES PLATFORM. 

2. PRIVASI

2.1 Privasi anda sangat penting bagi kami. Untuk melindungi hak anda dengan lebih baik, kami telah menyediakan Dasar Privasi dan anda boleh menyemaknya untuk memahami cara NeuXP mengumpul dan menggunakan maklumat yang diberikan. 

3. PERISIAN

3.1 Sebarang perisian atau aplikasi yang kami berikan kepada anda adalah sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan dan tertakluk pada Syarat Perkhidmatan ini. 

4. SYARAT PENGGUNAAN

4.1 Anda bersetuju untuk tidak:​

(a) memuat naik atau menyiarkan apa-apa Kandungan yang menyalahi undang-undang, berbahaya, mengancam, kesat, membimbangkan, perkauman atau apa-apa sahaja yang melanggar mana-mana undang-undang;

(b) menyamar atau memanipulasi identiti atau entiti orang lain;

(c) menggunakan Perkhidmatan untuk memanfaatkan pihak ketiga yang lain;

(d) memuat naik mana-mana Kandungan yang palsu, mengelirukan atau memperdaya;

(e) memanipulasi penyenaraian yang dibuat oleh orang lain;

(f) senaraikan sebarang item yang melanggar hak cipta, tanda dagangan atau hak harta intelek lain. 

5. PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA

5.1 Tapak ini mungkin termasuk pautan ke tapak, aplikasi dan platform lain ("Laman Terpaut"). NeuXP tidak mengawal Tapak Terpaut dan tidak akan bertanggungjawab ke atas kandungan dan bahan lain Tapak Terpaut. Kami menyediakan pautan ini kepada anda untuk menyediakan fungsi atau perkhidmatan di Tapak. 

6. LANGGANAN PERKHIDMATAN

6.1 Tertakluk kepada anda, sebagai Pengguna Dibenarkan, pematuhan kepada Syarat Perkhidmatan dan pembayaran (jika ada), NeuXP dengan ini memberikan anda dan anda menerima langganan tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, sub-lesen dan boleh dibatalkan sepenuhnya untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan. Kami mungkin menahan, membatalkan atau menggantung Langganan anda jika anda didapati melanggar Syarat Perkhidmatan. 

7. PEMASARAN

7.1 Sebagai Pedagang, anda bersetuju untuk dikenal pasti sebagai pengguna dan anda bersetuju bahawa NeuXP boleh menggunakan nama, nama dagangan, tanda dagangan atau grafik anda, jika berkenaan, dan boleh menerangkan secara ringkas perniagaan anda dalam NeuXP, ahli gabungan dan anak syarikatnya._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_

8. PERUBAHAN SYARAT PERKHIDMATAN

8.1 NeuXP boleh menukar Syarat Perkhidmatan tanpa sebarang notis, sama ada melalui pemberitahuan, e-mel atau melalui Laman Web. Anda bersetuju untuk menyemak Syarat Perkhidmatan secara berkala supaya anda mengetahui sebarang pengubahsuaian. Penggunaan berterusan anda selepas pengubahsuaian menunjukkan penerimaan anda terhadap Syarat Perkhidmatan yang diubah suai termasuk perjanjian, dasar, peraturan dan garis panduan lain. 

bottom of page