top of page
Digital Banking Platform

Dasar Privasi NEUXP

Kemas Kini Terakhir: 22 Oktober 2020

 

Terima kasih kerana memilih untuk menjadi sebahagian daripada komuniti kami di NeuXP, Inc. ("Syarikat", "kami", "kami", "kami"). Kami komited untuk melindungi maklumat peribadi anda dan hak privasi anda. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai notis privasi ini, atau amalan kami berkaitan dengan maklumat peribadi anda, sila hubungi kami di support@neuxp.com.

 

Apabila anda melawati laman web kamihttps://www.neuxp.com/("Laman Web"), dan lebih amnya, menggunakan mana-mana perkhidmatan kami ("Perkhidmatan", yang termasuk Laman Web), kami menghargai bahawa anda mempercayai kami dengan maklumat peribadi anda. Kami mengambil serius tentang privasi anda. Dalam notis privasi ini, kami berusaha untuk menerangkan kepada anda dengan cara yang paling jelas tentang maklumat yang kami kumpulkan, cara kami menggunakannya dan hak yang anda miliki berhubung dengannya. Kami harap anda mengambil sedikit masa untuk membacanya dengan teliti, kerana ia penting. Jika terdapat sebarang terma dalam notis privasi ini yang anda tidak bersetuju, sila hentikan penggunaan Perkhidmatan kami dengan serta-merta.

 

Notis privasi ini digunakan untuk semua maklumat yang dikumpul melalui Perkhidmatan kami (yang, seperti yang diterangkan di atas, termasuk Laman Web kami), serta, sebarang perkhidmatan, jualan, pemasaran atau acara yang berkaitan.

 

Sila baca notis privasi ini dengan teliti kerana ia akan membantu anda memahami perkara yang kami lakukan dengan maklumat yang kami kumpulkan.

1. APAKAH MAKLUMAT YANG KAMI KUMPUL? 

Maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada kami

Ringkasnya:  Kami mengumpul maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami.

 

Kami mengumpul maklumat peribadi yang anda berikan secara sukarela kepada kami apabila anda menyatakan minat untuk mendapatkan maklumat tentang kami atau produk dan Perkhidmatan kami, apabila anda mengambil bahagian dalam aktiviti di Laman Web atau sebaliknya apabila anda menghubungi kami.

 

Maklumat peribadi yang kami kumpulkan bergantung pada konteks interaksi anda dengan kami dan Laman Web, pilihan yang anda buat dan produk serta ciri yang anda gunakan. Maklumat peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk yang berikut:

 

Maklumat Peribadi Diberikan oleh Anda. Kami mengumpul nama; nombor telefon; alamat e-mel; dan maklumat lain yang serupa.

 

Semua maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami mestilah benar, lengkap dan tepat, dan anda mesti memberitahu kami tentang sebarang perubahan pada maklumat peribadi tersebut.

 

Maklumat dikumpul secara automatik

Ringkasnya:  Sesetengah maklumat — seperti alamat Protokol Internet (IP) anda dan/atau ciri penyemak imbas dan peranti — dikumpulkan secara automatik apabila anda melawati Laman Web kami.

 

Kami mengumpul maklumat tertentu secara automatik apabila anda melawati, menggunakan atau menavigasi Laman Web. Maklumat ini tidak mendedahkan identiti khusus anda (seperti nama atau maklumat hubungan anda) tetapi mungkin termasuk maklumat peranti dan penggunaan, seperti alamat IP anda, ciri penyemak imbas dan peranti, sistem pengendalian, pilihan bahasa, URL rujukan, nama peranti, negara, lokasi , maklumat tentang bagaimana dan bila anda menggunakan Laman Web kami dan maklumat teknikal lain. Maklumat ini diperlukan terutamanya untuk mengekalkan keselamatan dan operasi Laman Web kami, dan untuk tujuan analisis dan pelaporan dalaman kami.

 

Seperti kebanyakan perniagaan, kami juga mengumpul maklumat melalui kuki dan teknologi serupa.

 

Maklumat yang kami kumpulkan termasuk:

 • Log dan Data Penggunaan. Data log dan penggunaan ialah maklumat berkaitan perkhidmatan, diagnostik, penggunaan dan prestasi yang dikumpul secara automatik oleh pelayan kami apabila anda mengakses atau menggunakan Laman Web kami dan yang kami rekodkan dalam fail log. Bergantung pada cara anda berinteraksi dengan kami, data log ini mungkin termasuk alamat IP anda, maklumat peranti, jenis penyemak imbas dan tetapan serta maklumat tentang aktiviti anda dalam Laman Web (seperti cap tarikh/masa yang dikaitkan dengan penggunaan anda, halaman dan fail yang dilihat, carian dan tindakan lain yang anda ambil seperti ciri yang anda gunakan), maklumat acara peranti (seperti aktiviti sistem, laporan ralat (kadang-kadang dipanggil 'crash dumps') dan tetapan perkakasan).

 • Data Lokasi. Kami mengumpul data lokasi seperti maklumat tentang lokasi peranti anda, yang boleh sama ada tepat atau tidak tepat. Berapa banyak maklumat yang kami kumpulkan bergantung pada jenis dan tetapan peranti yang anda gunakan untuk mengakses Laman Web. Sebagai contoh, kami mungkin menggunakan GPS dan teknologi lain untuk mengumpul data geolokasi yang memberitahu kami lokasi semasa anda (berdasarkan alamat IP anda). Anda boleh menarik diri daripada membenarkan kami mengumpul maklumat ini sama ada dengan menolak akses kepada maklumat atau dengan melumpuhkan tetapan Lokasi anda pada peranti anda. Walau bagaimanapun, ambil perhatian, jika anda memilih untuk menarik diri, anda mungkin tidak dapat menggunakan aspek tertentu Perkhidmatan.

2. BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN MAKLUMAT ANDA?

 

Ringkasnya:  Kami memproses maklumat anda untuk tujuan berdasarkan kepentingan perniagaan yang sah, pemenuhan kontrak kami dengan anda, pematuhan dengan kewajipan undang-undang kami dan/atau persetujuan anda.

 

Kami menggunakan maklumat peribadi yang dikumpul melalui Laman Web kami untuk pelbagai tujuan perniagaan yang diterangkan di bawah. Kami memproses maklumat peribadi anda untuk tujuan ini dengan bergantung pada kepentingan perniagaan kami yang sah, untuk memeterai atau melaksanakan kontrak dengan anda, dengan persetujuan anda, dan/atau untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami. Kami menunjukkan alasan pemprosesan khusus yang kami harapkan di sebelah setiap tujuan yang disenaraikan di bawah.

 

Kami menggunakan maklumat yang kami kumpul atau terima:

 • Untuk menghantar maklumat pentadbiran kepada anda. Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar produk, perkhidmatan dan maklumat ciri baharu dan/atau maklumat tentang perubahan kepada terma, syarat dan dasar kami.

 • Untuk melindungi Perkhidmatan kami. Kami mungkin menggunakan maklumat anda sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk memastikan Laman Web kami selamat dan terjamin (contohnya, untuk pemantauan dan pencegahan penipuan).

 • Untuk menguatkuasakan terma, syarat dan dasar kami untuk tujuan perniagaan, untuk mematuhi keperluan undang-undang dan peraturan atau berkaitan dengan kontrak kami.

 • Untuk bertindak balas terhadap permintaan undang-undang dan mencegah bahaya. Jika kami menerima sepina atau permintaan undang-undang lain, kami mungkin perlu memeriksa data yang kami pegang untuk menentukan cara membalas.

 • Untuk menghantar komunikasi pemasaran dan promosi kepada anda. Kami dan/atau rakan kongsi pemasaran pihak ketiga kami boleh menggunakan maklumat peribadi yang anda hantar kepada kami untuk tujuan pemasaran kami, jika ini mengikut keutamaan pemasaran anda. Sebagai contoh, apabila menyatakan minat untuk mendapatkan maklumat tentang kami atau Laman Web kami, melanggan pemasaran atau sebaliknya menghubungi kami, kami akan mengumpul maklumat peribadi daripada anda. Anda boleh menarik diri daripada e-mel pemasaran kami pada bila-bila masa (lihat "APA HAK PRIVASI ANDA" di bawah).

 • Hantarkan iklan yang disasarkan kepada anda. Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk membangunkan dan memaparkan kandungan dan pengiklanan yang diperibadikan (dan bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbuat demikian) yang disesuaikan dengan minat dan/atau lokasi anda dan untuk mengukur keberkesanannya.

 • Untuk tujuan perniagaan lain. Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk tujuan perniagaan lain, seperti analisis data, mengenal pasti trend penggunaan, menentukan keberkesanan kempen promosi kami dan untuk menilai dan menambah baik Laman Web, produk, pemasaran dan pengalaman anda. Kami boleh menggunakan dan menyimpan maklumat ini dalam bentuk agregat dan tanpa nama supaya ia tidak dikaitkan dengan pengguna akhir individu dan tidak termasuk maklumat peribadi. Kami tidak akan menggunakan maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti tanpa kebenaran anda.

3. ADAKAH MAKLUMAT ANDA DIKONGSI DENGAN SESIAPA?

 

Ringkasnya:  Kami hanya berkongsi maklumat dengan persetujuan anda, untuk mematuhi undang-undang, untuk memberi anda perkhidmatan, untuk melindungi hak anda atau untuk memenuhi kewajipan perniagaan.

 

Kami mungkin memproses atau berkongsi data anda yang kami pegang berdasarkan asas undang-undang berikut:

 • Persetujuan: Kami mungkin memproses data anda jika anda telah memberi kami kebenaran khusus untuk menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan tertentu.

 • Kepentingan Sah: Kami mungkin memproses data anda apabila perlu untuk mencapai kepentingan perniagaan kami yang sah.

 • Prestasi Kontrak: Jika kami telah mengikat kontrak dengan anda, kami mungkin memproses maklumat peribadi anda untuk memenuhi syarat kontrak kami.

 • Kewajipan Undang-undang: Kami mungkin mendedahkan maklumat anda di mana kami dikehendaki berbuat demikian secara sah untuk mematuhi undang-undang yang terpakai, permintaan kerajaan, prosiding kehakiman, perintah mahkamah atau proses undang-undang, seperti sebagai tindak balas kepada perintah mahkamah atau sepina ( termasuk sebagai tindak balas kepada pihak berkuasa awam untuk memenuhi keperluan keselamatan negara atau penguatkuasaan undang-undang).

 • Kepentingan Penting: Kami mungkin mendedahkan maklumat anda di mana kami percaya adalah perlu untuk menyiasat, mencegah atau mengambil tindakan berkenaan potensi pelanggaran dasar kami, penipuan yang disyaki, situasi yang melibatkan potensi ancaman terhadap keselamatan mana-mana orang dan aktiviti yang menyalahi undang-undang, atau sebagai bukti dalam litigasi di mana kita terlibat.

 

Lebih khusus lagi, kami mungkin perlu memproses data anda atau berkongsi maklumat peribadi anda dalam situasi berikut:

 

 • Pemindahan Perniagaan. Kami mungkin berkongsi atau memindahkan maklumat anda berkaitan dengan, atau semasa rundingan, sebarang penggabungan, penjualan aset syarikat, pembiayaan, atau pemerolehan semua atau sebahagian perniagaan kami kepada syarikat lain.

4. ADAKAH KITA MENGGUNAKAN COOKIES DAN TEKNOLOGI PENGESAN YANG LAIN?

 

Ringkasnya:  Kami mungkin menggunakan kuki dan teknologi penjejakan lain untuk mengumpul dan menyimpan maklumat anda.

 

Kami mungkin menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa (seperti suar web dan piksel) untuk mengakses atau menyimpan maklumat. Maklumat khusus tentang cara kami menggunakan teknologi tersebut dan cara anda boleh menolak kuki tertentu dinyatakan dalam Notis Kuki kami.

5. ADAKAH KITA MENGGUNAKAN GOOGLE MAPS?

 

Ringkasnya:  Ya, kami menggunakan Peta Google untuk tujuan menyediakan perkhidmatan yang lebih baik.

 

Tapak web ini menggunakan API Peta Google yang tertakluk pada Syarat Perkhidmatan Google. Anda mungkin menemui Syarat Perkhidmatan API Peta Googledi sini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Dasar Privasi Google, sila rujuk perkara inipautan. Kami memperoleh dan menyimpan pada peranti anda ('cache') lokasi anda selama dua belas (12) bulan. Anda boleh membatalkan persetujuan anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami di butiran hubungan yang diberikan di penghujung dokumen ini.

 

6. BERAPA LAMA KAMI MENYIMPAN MAKLUMAT ANDA?

 

Ringkasnya:  Kami menyimpan maklumat anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam notis privasi ini melainkan dikehendaki sebaliknya oleh undang-undang.

 

Kami hanya akan menyimpan maklumat peribadi anda selagi ia perlu untuk tujuan yang dinyatakan dalam notis privasi ini, melainkan tempoh pengekalan yang lebih lama diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang (seperti cukai, perakaunan atau keperluan undang-undang lain). Tiada tujuan dalam notis ini memerlukan kami menyimpan maklumat peribadi anda selama lebih daripada 1 tahun.

 

Apabila kami tidak mempunyai keperluan perniagaan yang sah yang berterusan untuk memproses maklumat peribadi anda, kami akan sama ada memadam atau menyamakan maklumat tersebut, atau, jika ini tidak mungkin (contohnya, kerana maklumat peribadi anda telah disimpan dalam arkib sandaran), maka kami akan selamat simpan maklumat peribadi anda dan asingkan ia daripada sebarang pemprosesan selanjutnya sehingga pemadaman boleh dilakukan.

7. BAGAIMANAKAH KAMI MENJAGA MAKLUMAT ANDA SELAMAT?

 

Ringkasnya:  Kami berhasrat untuk melindungi maklumat peribadi anda melalui sistem langkah keselamatan organisasi dan teknikal.

 

Kami telah melaksanakan langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang sesuai yang direka bentuk untuk melindungi keselamatan sebarang maklumat peribadi yang kami proses. Walau bagaimanapun, walaupun terdapat perlindungan dan usaha kami untuk melindungi maklumat anda, tiada penghantaran elektronik melalui Internet atau teknologi storan maklumat boleh dijamin 100% selamat, jadi kami tidak boleh menjanjikan atau menjamin bahawa penggodam, penjenayah siber atau pihak ketiga yang tidak dibenarkan tidak akan mampu mengalahkan keselamatan kami, dan mengumpul, mengakses, mencuri atau mengubah suai maklumat anda secara tidak wajar. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi maklumat peribadi anda, penghantaran maklumat peribadi ke dan dari Laman Web kami adalah atas risiko anda sendiri. Anda hanya perlu mengakses Laman Web dalam persekitaran yang selamat.

8. APAKAH HAK PRIVASI ANDA?

 

Ringkasnya:  Di sesetengah wilayah, seperti Kawasan Ekonomi Eropah, anda mempunyai hak yang membolehkan anda mengakses dan mengawal maklumat peribadi anda dengan lebih baik. Anda boleh menyemak, menukar atau menamatkan akaun anda pada bila-bila masa.

 

Di sesetengah wilayah (seperti Kawasan Ekonomi Eropah), anda mempunyai hak tertentu di bawah undang-undang perlindungan data yang berkenaan. Ini mungkin termasuk hak (i) untuk meminta akses dan mendapatkan salinan maklumat peribadi anda, (ii) untuk meminta pembetulan atau pemadaman; (iii) untuk menyekat pemprosesan maklumat peribadi anda; dan (iv) jika berkenaan, kepada kemudahalihan data. Dalam keadaan tertentu, anda juga mungkin mempunyai hak untuk membantah pemprosesan maklumat peribadi anda. Untuk membuat permintaan sedemikian, sila gunakanbutiran kenalandisediakan di bawah. Kami akan mempertimbangkan dan bertindak atas sebarang permintaan mengikut undang-undang perlindungan data yang berkenaan.

 

Jika kami bergantung pada persetujuan anda untuk memproses maklumat peribadi anda, anda mempunyai hak untuk menarik balik kebenaran anda pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa ini tidak akan menjejaskan kesahihan pemprosesan sebelum pengeluarannya, dan ia juga tidak akan menjejaskan pemprosesan maklumat peribadi anda yang dijalankan dengan bergantung pada alasan pemprosesan yang sah selain daripada persetujuan.

 

Jika anda seorang pemastautin di Kawasan Ekonomi Eropah dan anda percaya kami memproses maklumat peribadi anda secara tidak sah, anda juga berhak untuk mengadu kepada pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data tempatan anda. Anda boleh mendapatkan butiran hubungan mereka di sini:http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

 

Jika anda seorang pemastautin di Switzerland, butiran hubungan untuk pihak berkuasa perlindungan data tersedia di sini:https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

 

Kuki dan teknologi serupa: Kebanyakan pelayar web ditetapkan untuk menerima kuki secara lalai. Jika anda mahu, anda biasanya boleh memilih untuk menetapkan penyemak imbas anda untuk mengalih keluar kuki dan menolak kuki. Jika anda memilih untuk mengalih keluar kuki atau menolak kuki, ini boleh menjejaskan ciri atau perkhidmatan tertentu Tapak Web kami. Untuk menarik diri daripada pengiklanan berasaskan minat oleh pengiklan pada lawatan Laman Web kamihttp://www.aboutads.info/choices/.

9. KAWALAN UNTUK CIRI JANGAN JEJAK

 

Kebanyakan penyemak imbas web dan beberapa sistem pengendalian mudah alih serta aplikasi mudah alih menyertakan ciri atau tetapan Jangan Jejaki ("DNT") yang anda boleh aktifkan untuk menandakan keutamaan privasi anda supaya tidak mempunyai data tentang aktiviti penyemakan imbas dalam talian anda dipantau dan dikumpulkan. Pada peringkat ini tiada piawaian teknologi seragam untuk mengenali dan melaksanakan isyarat DNT telah dimuktamadkan. Oleh itu, pada masa ini kami tidak bertindak balas kepada isyarat penyemak imbas DNT atau mana-mana mekanisme lain yang secara automatik menyampaikan pilihan anda untuk tidak dijejaki dalam talian. Jika standard untuk penjejakan dalam talian diterima pakai yang mesti kami ikuti pada masa hadapan, kami akan memaklumkan anda tentang amalan tersebut dalam versi notis privasi ini yang disemak semula.

10. ADAKAH PENDUDUK CALIFORNIA MEMPUNYAI HAK PRIVASI TERTENTU?

 

Ringkasnya:  Ya, jika anda seorang penduduk California, anda diberi hak khusus berkenaan akses kepada maklumat peribadi anda.

 

Kod Sivil California Seksyen 1798.83, juga dikenali sebagai undang-undang "Shine The Light", membenarkan pengguna kami yang merupakan penduduk California untuk meminta dan mendapatkan daripada kami, sekali setahun dan secara percuma, maklumat tentang kategori maklumat peribadi (jika ada) yang kami didedahkan kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung dan nama serta alamat semua pihak ketiga yang kami kongsikan maklumat peribadi pada tahun kalendar sebelum ini. Jika anda seorang penduduk California dan ingin membuat permintaan sedemikian, sila serahkan permintaan anda secara bertulis kepada kami menggunakan maklumat hubungan yang diberikan di bawah.

 

Jika anda berumur di bawah 18 tahun, tinggal di California, dan mempunyai akaun berdaftar dengan Laman Web, anda mempunyai hak untuk meminta pengalihan keluar data yang tidak diingini yang anda siarkan secara terbuka di Laman Web. Untuk meminta pengalihan keluar data sedemikian, sila hubungi kami menggunakan maklumat hubungan yang diberikan di bawah, dan sertakan alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun anda dan penyata bahawa anda tinggal di California. Kami akan memastikan data tidak dipaparkan secara terbuka di Laman Web, tetapi harap maklum bahawa data tersebut mungkin tidak dialih keluar sepenuhnya atau menyeluruh daripada semua sistem kami (cth sandaran, dsb.).

Notis Privasi CCPA

 

Kod Peraturan California mentakrifkan "penduduk" sebagai:

 

 1. setiap individu yang berada di Negeri California untuk selain daripada tujuan sementara atau sementara dan

 2. setiap individu yang bermastautin di Negeri California yang berada di luar Negeri California untuk tujuan sementara atau sementara

 

Semua individu lain ditakrifkan sebagai "bukan pemastautin."

 

Jika takrifan "pemastautin" ini terpakai kepada anda, kami mesti mematuhi hak dan kewajipan tertentu mengenai maklumat peribadi anda.

11. ADAKAH KAMI MEMBUAT KEMASKINI KEPADA NOTIS INI?  _cc781905-136bad5cf58d_ _cc781905-5cdebb6b8b-5cde-35b1-5cde-35b8b 

 

Ringkasnya:  Ya, kami akan mengemas kini notis ini sekiranya perlu untuk kekal mematuhi undang-undang yang berkaitan.

 

Kami mungkin mengemas kini notis privasi ini dari semasa ke semasa. Versi yang dikemas kini akan ditunjukkan dengan tarikh "Disemak" yang dikemas kini dan versi yang dikemas kini akan berkuat kuasa sebaik sahaja ia boleh diakses. Jika kami membuat perubahan penting pada notis privasi ini, kami mungkin memberitahu anda sama ada dengan menyiarkan secara jelas notis perubahan tersebut atau dengan menghantar pemberitahuan kepada anda secara langsung. Kami menggalakkan anda menyemak notis privasi ini dengan kerap untuk dimaklumkan tentang cara kami melindungi maklumat anda.

12. HOW CAN YOU CONTACT US ABOUT THIS NOTICE?    

 

Jika anda mempunyai soalan atau komen tentang notis ini, anda boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data (DPO) kami melalui e-mel di support@neuxp.com

 

13. BAGAIMANAKAH ANDA BOLEH MENYEMAK, MENGEMASKINI ATAU MEMADAMKAN DATA YANG KAMI KUMPUL DARIPADA ANDA? _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf81905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf81905cf59d39b-136b-bb59d3b-136bad5cf58d39b-59d39b-bb59d9b-136b-59d3b-59d5b-59d3b-136b-59b5b-59b5b-59b5b-139b-139b-136b-136b-139b 

 

Berdasarkan undang-undang yang terpakai di negara anda, anda mungkin mempunyai hak untuk meminta akses kepada maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda, menukar maklumat tersebut atau memadamkannya dalam beberapa keadaan. Untuk meminta menyemak, mengemas kini atau memadam maklumat peribadi anda, sila serahkan borang permintaan dengan mengklikdi sini. Kami akan membalas permintaan anda dalam masa 30 hari.

bottom of page